SIRBİSTAN 500 DİNARA 1941 ÇA+

Kat yok, Leke ve dalgalanma mevcut