9. EMİSYON 100 LİRA SERİ G 112 ÇİL

Tekrarlı seri numarası ''…55555''